Co nas wyróżnia?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

„SALUS AEGROTI SUPREMA LEX”
„Zdrowie chorego najwyższym prawem”

Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pracy pracownikom Szpitala.

Zapewniamy świadczenia w zakresie szeroko-profilowego leczenia i profesjonalnej pielęgnacji wszystkim pacjentom zgłaszającym się do naszego Szpitala.

Centrala:

+48 627 651 251

Email:

sekretariat@szpital.kalisz.pl

Adresy:

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz
Zobacz na mapie

Poznaj nasz Szpital

Poradnie specjalistyczne

W przypadku gdy niezbędna jest konsultacja ze specjalistą, pomocy udzielą poradnie szpitalne. Do poradni przyjmowani są Pacjenci, posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego. Zapisów można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

poniedziałek – piątek: 08:00-14:00

Przy ul. Poznańskiej 79

+48 627 651 251

Przy ul. Toruńskiej 7

+48 627 651 251

Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

poniedziałek – czwartek: 08:00-14:00
+48 627 651 251

Poradnia Chorób Zakaźnych

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 14:35 – 18:30
piątek: 14:35 – 18:00
+48 627 651 251

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.

Jeżeli wystarczy jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista.

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje i finansuje potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. Badania należy wykonać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.


Certyfikacja szpitala:

Fundusze szpitala:

Ministerstwo Zdrowia:

Unia Europejska:

Biuletyn Informacji Publicznej: